Author Archives: Dragana Saveva

АПЛИКАЦИЈА– Спортска надеж за 2023 година и СН ОБРАЗЕЦ ЗА СЛЕДЕЊЕ РЕЗУЛТАТИ 2022-2023

АПЛИКАЦИЈА– Спортска надеж за 2023 година ,ОДЛУКА И ПРАВИЛНИК О Б Р А З Е Ц за следење на спортско-техничките резултати на младите спортисти во категоријата спортист – Спортска надеж во периодот СЕПТЕМВРИ 2022– ЈУНИ 2023 година

47ми Меѓународен Традиционален Турнр во борење-слободен сил- Македонски Бисер