УПРАВЕН ОДБОР

ДЕЈАН БОГДАНОВ

ПРЕТСЕДАТЕЛ

ИМЕР КАДРИОВСКИ

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ

АХМЕД АДЕМИ

ЧЛЕН

АСМИР АЛИСПАХИЌ

ЧЛЕН

БОБАН САВЕВ

ЧЛЕН

ДУШКО СТОЈАНОСКИ

ЧЛЕН

ВИКТОРИЈА КУКУШЕВ-ЗАФИРОВА

ЧЛЕН

ГОРАН РИСТОВ

ЧЛЕН

НЕНАД ДИМИТРОВ

ЧЛЕН

САФЕТ АЛИ

ЧЛЕН

ЈУСУФ РАМАДАНИ

ЧЛЕН