КАНЦЕЛАРИЈА НА БФСМ

ЉУБОМИР ЛАЗАРЕВСКИ

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР

075-506-644

ДРАГАНА САВЕВА

ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР

075-506-644