НИВО-1 КУРС ЗА ТРЕНЕРИ И СУДИИ

1Programa-za-treneri-i-sudiii-kurs

Боречката Федерација на Република Северна Македонија во соработка со Светска Боречка Асоцијација(УВВ) од 2-9 мај во Кочани организира курс за тренери и судии.

Курсот ќе содржи теоретски и практичен дел, а едукатор за тренери ќе биде Георги Средков , за судии ќе имаме едукаор од Хрватска Давор Петањек.

На крајот од курсот учесниците ќе добијат сертификати за учество.